Fogyasztóvédelmi tájékoztató

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. panaszügyintézésének helye bármelyik Ügyfélszolgálat. Az ügyfélszolgálatokon személyes ügyintézésre van lehetőség.
Ügyfélszolgálataink elérhetőségei>>
Írásbeli észrevételeit a 1380 Budapest, Pf.: 1170. levelezési címre küldheti meg.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45. B. épület, ahol azonban személyes ügyintézésre nincs mód.

Kérdéseivel kapcsolatban készséggel nyújtunk felvilágosítást Társaságunk telefonos ügyfélszolgálatán keresztül belföldről és külföldről (+36-36-587-500), e-mailben (ugyfel@nemzetiutdij.hu), vagy személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban, illetve bővebb információt nyújt internetes oldalunk. Ajánljuk e-ügyfélszolgálatunkat, ahol kényelmesen, gyorsan, sorban állás és kényelmi díj fizetése nélkül vásárolható e-matrica, és ellenőrizhetőek az oldalon történő korábbi vásárlások: https://ematrica.nemzetiutdij.hu.

Hova fordulhat fogyasztóvédelmi ügyekben?

A fogyasztóvédelemről szóló törvény értelmében a fogyasztó békéltető testülethez fordulhat a fogyasztói jogvita megoldása érdekében. Fogyasztói jogvitának minősül a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.

A Fogyasztó csak egyedi jogvitájával kapcsolatban fordulhat a testülethez. A fogyasztóvédelmi jogszabályok megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása kezdeményezhető.

A békéltető testületek eljárása

Mi a békéltető testület?

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett szakmailag független testület, ami a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozik.

Melyik békéltető testülethez fordulhat? 

 1. Az eljárásra alapvetően a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. 
 2. Amennyiben a fogyasztó belföldi lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik, a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. 
 3. Emellett a fogyasztónak lehetősége van a fenti szabályoktól eltérni és kérelmében az 1. és 2. pont szerint illetékes testület helyett másik békéltető testület eljárását kérni.

A békéltető testületek elérhetősége:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Székhely: 7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Honlap címe: https://baranyabekeltetes.hu/
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu;  info@baranyabekeltetes.hu

Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Levelezési cím: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710, 500-745
Fax: (52) 500-720
Honlap cím: https://hbmbekeltetes.hu/
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
Telefonszáma: (76) 501-525, 501-532, 70/7028-403,
Fax: 76/501-538
Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1. Kapucsengő: 6.
Levelezési cím 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Honlap cím: www.hkik.hu
E-mail cím: tunde.dobo@hkik.hu

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Levelezési cím: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Tel./Fax: (66) 324-976
Honlap cím: www.bmkik.hu
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. szoba
Levelezési cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-621
Honlap cím: http://jaszbekeltetes.hu/
E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 376
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-875
Fax: (46) 501-099
Honlap cím: http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu/
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010 36-os mellék
Honlap cím: www.kemkik.hu
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax: (1) 488 21 86
Honlap cím: http://bekeltet.hu/
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Nógrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax: (32) 520-862
Honlap cím: http://www.bekeltetes-nograd.hu/
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Csongrád-Csanád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Levelezési cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax: (62) 426-149
Honlap cím: http://www.bekeltetes-csongrad.hu/
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Pest megyei és Érd megyei jogú városi Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV /2.  
Levelezési cím: 1364 Budapest, pf. 81.
Telefonszáma: (1)-792-7881
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax: (22) 510-312
Honlap cím: http://www.bekeltetesfejer.hu/
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-026
Fax: (82) 501-046
Honlap cím: www.skik.hu
E-mail cím: skik@skik.hu

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Levelezési cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-217
Fax: (96) 520-218
Honlap cím: www.gymskik.hu
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 420-180
Fax: (42) 420-180
Honlap cím: http://bekeltetes-szabolcs.hu/
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax: (74) 411-456
Honlap cím: www.tmkik.hu
E-mail cím:kamara@tmkik.hu

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: (88) 814-121
Fax: (88) 412-150
Honlap cím: http://bekeltetesveszprem.hu/
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Hogyan jár el a békéltető testület?

 • A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. 
 • A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.
 • A békéltető testület a panaszbeadványokat a csatolt iratok alapján, valamint személyes meghallgatás, illetve kivételesen szakértői bizonyítás alapján dönti el. 
 • A békéltető testület eljárása díjmentes.

Milyen határozatot hozhat a békéltető testület?

Mivel a NÚSZ Zrt. a fogyasztóvédelmi törvényben rögzített lehetőségével élve a békéltető testület döntését kötelezésként nem fogadja el, a békéltető testület az eljárás eredményeképp ajánlást hoz, ami bírósági úton nem kényszeríthető ki.

Ha az eljárás során a fogyasztó és a NÚSZ Zrt. egyezséget köt, a békéltető testület az egyezséget egy kötelező érvényű határozatba foglalja. A NÚSZ Zrt. a békéltető testület eljárását egyebekben nem veszi igénybe.

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása

Amennyiben Ön nem egyéni fogyasztó jogvitája, hanem a fogyasztóvédelmi jogszabályok feltételezett megsértése miatt keres jogvédelmet, a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat.

Milyen ügyekben jár el a fogyasztóvédelmi hatóság?

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi - a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések kivételével -  

 • a forgalmazással, a szolgáltatásnyújtással
 • a gyermek-és fiatalkorúak védelmével
 • a fogyasztói csoporttal
 • a panaszkezeléssel, az ügyfélszolgálattal, a fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával
 • a vállalkozásnak a békéltető testületi eljárásra vonatkozó tájékoztatási, valamint együttműködési kötelezettséggel összefüggő,a fogyasztóvédelmi törvényben és más jogszabályokban foglalt rendelkezései betartását, és eljár azok megsértése esetén;   
 • a megtévesztéssel kapcsolatos ügyeket,
 • az áru fogyasztók számára való értékesítésére,
 • a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására,
 • a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötelezően megállapított árára,
 • a fogyasztói panaszok intézésére,
 • a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére,
 • a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére, továbbá
 • a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén;
 • a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési feltételeket abban a tekintetben, hogy azok nem tartalmaznak-e a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközően a szerződéses jogokat és kötelezettségeket egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító feltételt.
 • a termék biztonságosságával és megfelelőségével kapcsolatos piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét a fogyasztóvédelmi törvény, a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény, valamint külön jogszabály alapján gyakorolja.

Melyik fogyasztóvédelmi hatóság az illetékes?

A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre indult eljárásában az azonos hatáskörű hatóságok közül az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén

a) az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe (a továbbiakban együtt: lakcím), illetve székhelye, telephelye, fióktelepe (a továbbiakban együtt: székhely) van,
b) a tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, vagy
c) a jogellenes magatartást elkövették.

A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek oldalon. 

Alkalmazott jogszabályok jegyzéke

A NÚSZ Zrt. a hozzá érkezett megkeresésekre, azok jellegétől függően az alábbi jogszabályok előírásai figyelembe vétele mellett ad választ.

E-matricás díjfizetési rendszerrel kapcsolatos megkeresések esetén alkalmazott jogszabályok:

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

37/2007. (III. 26.) GKM rendelet a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról

304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Megtett úttal arányos díjfizetési rendszerrel kapcsolatos megkeresések esetén alkalmazott jogszabályok:

2013. évi LXVII. törvény az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról

209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról

25/2013. (V. 31.) NFM rendelet az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról

243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről 

A jogszabályok térítésmentesen megismerhetők a Nemzeti Jogszabálytárban az http://njt.hu/ weboldalon.